Geboorteverhalen zoeken op onderwerp

Geboorteverhalen zoeken op onderwerp

Als je geboorteverhalen zoekt met bepaalde kenmerken, zoals een thuisbevalling, stuitbevalling of overtijd gaan, dan zit je hier goed. Bezoek categorieën die voor jou interessant zijn (door op de klikbare link in het kopje te drukken) en bekijk de relevante verhalen.

1e kindje

Voor de meeste vrouwen is dit een voor de hand liggende categorie. Voor vrouwen die vroeg of later in de zwangerschap een kindje hebben verloren is dit misschien een lastige categorie, omdat hun 1e levend geboren kindje gevoelsmatig misschien hun 2e échte kindje is. Vrouwen bij wie deze categorie niet voor de hand liggend is, kunnen zelf kiezen in welke categorie ze hun verhaal het liefst terugzien.

2e of volgende kindje

Omdat een 2e of volgende bevalling in het algemeen vlotter verloopt dan de bevalling van een 1e kindje, is dit een aparte categorie. Zo kun je de ‘primipara’ (moeders die voor het eerst gebaard hebben) van de ‘multipara’ (moeders die meerdere kinderen gebaard hebben) onderscheiden.

afwijkende hoofdligging

In het merendeel van de gevallen zal dit een sterrenkijker zijn. Een sterrenkijker ligt wel met z’n hoofdje beneden, maar het ruggetje ligt tegen de rug van de moeder aan, in plaats van tegen haar buikwand. Dat is een lastigere houding om in geboren te worden en de uitdrijving duurt hierdoor vaak langer. Andere, minder vaak voorkomende afwijkende hoofdliggingen zijn de voorhoofdsligging, aangezichtsligging en kruinligging.

alleenstaande moeder

Het kan interessant zijn om verhalen uit de categorie ‘alleenstaande moeders’ te lezen, omdat de ondersteunende partner (indien aanwezig) dan (meestal) niet de vader van het kind is. Het zijn meestal doula’s, vriendinnen of moeders die deze vrouwen bijstaan. Dit zijn dappere vrouwen die noodgedwongen, of juist als bewuste keuze, het moederschap zonder partner (durven te) omarmen.

baarhouding niet op de rug

De standaard baarhouding, op de rug, is niet voor alle vrouwen de fijnste houding om te baren. De reden dat op de rug toch de meest voorkomende houding is, is omdat een verloskundige of gynaecoloog zo beter zicht heeft en niet hoeft te bukken. De doorgang van het bekken wordt echter groter als een vrouw haar bekken vrijuit kan kantelen. Op de rug gaat dit moeilijker. Verhalen met baarhoudingen niet op de rug zijn daarom vaak interessante verhalen om te lezen: we realiseren ons door deze verhalen dat er meer mogelijk is dan de standaard ‘Hollywood’ baarhouding. Als je niet op je rug ligt, kan een kindje dat als sterrenkijker ligt soms makkelijker draaien. Niet op de rug betekent vaak ook dat het bovenlijf iets (of significant) hoger is dan de baarmoederhals en dat is voordelig omdat de zwaartekracht dan meehelpt.

baarkruk

Als je het interessant vind om specifiek de verhalen te lezen waarin de moeder een baarkruk gebruikte, is dit een boeiende categorie. Op een baarkruk baart een vrouw zittend met een verticaal bovenlijf. Dit heeft als voordeel dat de zwaartekracht optimaal benut wordt.

begonnen met gebroken vliezen

Ongeveer 1 op de 10 bevallingen begint met gebroken vliezen. Als je zoekt in deze categorie, krijg je een mooi beeld van hoe en waar dit spannende moment zoal gebeurt.

doula

Verhalen met een doula erbij: misschien helpen ze je om een beter inzicht te krijgen in wat een doula kan betekenen tijdens de bevalling. Een doula is kort gezegd iemand die een vrouw of stel bij de zwangerschap en bevalling ondersteunt. Ze is aanwezig bij de bevalling van begin tot eind en doet weinig tot veel, net waar behoefte aan is.

geboortecentrum

Als je niet thuis kan of wil bevallen, maar geen medische indicatie hebt, kan een geboortecentrum, kraamhotel, geboortehotel of kraamcentrum (voor het gemak hier gegroepeerd onder het kopje ‘geboortecentrum’) een fijne locatie voor je zijn. Een geboortecentrum onderscheidt zich van een ziekenhuis door onder meer de huiselijke sfeer.

gentle sectio

Als je om wat voor reden een keizersnede moet of wilt, dan is dit de allermooiste optie. De baby komt vrijwel direct bij je en mag bij je liggen terwijl je gehecht wordt. Het licht is vaak gedimd en de aanwezigen houden rekening met de wensen van de moeder. Meestal is dit een geplande keizersnede, maar soms kan ook een ongeplande keizersnede zo ‘gentle’ mogelijk worden uitgevoerd. Het verschilt enorm per ziekenhuis of er gentle sectio’s worden gedaan, helaas. Als je een geplande keizersnede tegemoet gaat kan het nuttig zijn om je hier in te verdiepen.

geplande keizersnede

Dit zijn de verhalen van geplande keizersnedes. De redenen voor een geplande keizersnede kunnen flink uiteenlopen, maar mocht het er van komen, dan kun je hier ervaringsverhalen lezen. Als het een geplande keizersnede wordt, kun je vragen om een zogenaamde ‘gentle sectio’. Dan krijg je de baby vrijwel direct bij je en kan hij bloot op jou liggen terwijl je gehecht wordt. Je kunt online veel lezen over waarom dit eerste huid-op-huid contact zo belangrijk is.

geplande UC (unassisted childbirth)

Er zijn vrouwen die er bewust voor kiezen om zonder verloskundige thuis te bevallen. Vrouwen in deze categorie hebben meestal ontzettend veel vertrouwen in hun lijf en soms ook iets minder vertrouwen in het zorgsysteem. Die combinatie maakt dat ze kiezen om alleen (met hun partner) te bevallen. Er is online een hoop informatie te vinden over ‘unassisted childbirth’, zodat vrouwen die hierover nadenken tot een weloverwogen keuze kunnen komen.

hands-off

Kort gezegd is een hands-off bevalling een bevalling waarbij de verloskundige haar handen zoveel mogelijk thuishoudt. Je kunt aan je verloskundige vragen in hoeverre dit een mogelijkheid is. Als je tijdens de bevalling fijn in je bubbel zit, kan het vervelend zijn als er een verloskundige van alles van je wil. Het is een balans. Het is natuurlijk super dat wij in ons land toegang hebben tot zulke uitgebreide geboortezorg. Maar soms vordert ontsluiting nou eenmaal sneller als zorgverleners er niet met hun neus bovenop zitten. Dit grappige youtube filmpje illustreert dit heel aardig:

https://www.youtube.com/embed/N5J3o6AvSq4?feature=oembed

hypnobirthing

HypnoBirthing is een methode of verzameling technieken die een barende vrouw kan helpen om in een staat van ontspanning te komen die heel gunstig kan uitpakken voor het verloop van de bevalling.

inleiding

Om verscheidene redenen kan het zo zijn dat je wordt geadviseerd om ingeleid te worden. Een inleiding vindt bijna altijd plaats in het ziekenhuis, omdat de meeste vrouwen die ingeleid worden een medische indicatie hebben. Er zijn verschillende manieren om een inleiding te beginnen, daar valt veel over te vinden op het internet.

kind(eren) bij de bevalling

Ouders in verwachting die al een of meerdere kinderen hebben vragen zich vaak af wie de zorg voor hun kind(eren) op zich zal nemen als de bevalling begint. Sommige ouders hebben bewust gekozen om hun kindje bij de bevalling aanwezig te laten zijn (al dan niet met een backup plan). Hier lees je verhalen waar kinderen bij de bevalling aanwezig waren. Het kan nuttig zijn om verhalen in deze categorie te zoeken als je overweegt om je kind(eren) ook bij de geboorte aanwezig te laten zijn.

lotusgeboorte

Een lotusgeboorte onderscheidt zich van andere bevallingen doordat de navelstreng niet wordt doorgeknipt. Er wordt gewacht totdat de navelstreng vanzelf loslaat; dat is meestal na een aantal dagen. Tot die tijd zijn baby en placenta dus aan elkaar verbonden. Deze omschrijving maakt helder wat sommige vrouwen motiveert om voor een lotusbevalling te kiezen:

Bij een lotusgeboorte blijft de baby verbonden met de placenta, tot de navelstreng los laat bij de navel. Er is een prachtig boek over geschreven ‘Lotusbirth – Shivam Rashana’.

Wat mij betreft gaat het bij een lotusgeboorte niet om eventueel ‘nut’ en ook niet om de vraag of het natuurlijk is. Het is mijns inziens meer een ritueel die de overgang tussen twee werelden verzacht en een hele bijzondere sereniteit met zich mee brengt. Misschien wel een beetje een tegenbeweging tegen onze snelle en gejaagde manier van leven. Misschien dat juist de nutteloosheid het wel zo mooi maakt. Niets doen, tegenover iets doen.”

– Lotusgeboorte, Roos de Vries

meconiumhoudend vruchtwater

Als de vliezen voor of tijdens de bevalling breken, wordt duidelijk of het vruchtwater helder is of niet. Als het water bruinig of groenig is, is de kans groot dat de baby in het vruchtwater heeft gepoept. In een klein percentage van de gevallen kan dat na de geboorte tot complicaties bij de baby leiden. Om die reden worden vrouwen die thuis bevallen in dit geval vaak doorverwezen naar het ziekenhuis. De baby kan dan na de geboorte goed in de gaten worden gehouden. In sommige gevallen blijft de vrouw toch thuis als tijdens de bevalling meconiumhoudend vruchtwater is geconstateerd. Dat is meestal alleen als de bevalling in een vergevorderd stadium is en zonder complicaties verloopt. Het risico dat de vrouw aan de kant van de snelweg bevalt is dan groter dan het risico dat meconiumhoudend vruchtwater met zich meebrengt.

medische interventie(s)

Deze categorie staat los van interventies als het oxytocine-infuus of een keizersnede, want dat zijn weer aparte categorieën. Als er een betere term is voor de volgende groep interventies dan horen we het graag: interventies in deze categorie zijn de knip en vacuüm- of tangverlossing. Als je liever geen verhalen leest waarin deze interventies worden toegepast, sla dan de verhalen in deze categorie over.

medische pijnbestrijding

Er heerst in onze cultuur veel angst rondom bevallen en dan met name angst voor complicaties. Ook zijn veel vrouwen bang dat ze de baringspijn niet aankunnen. Er zijn veel vormen van pijnbestrijding mogelijk. De meeste medische vormen zijn alleen in het ziekenhuis beschikbaar. Denk aan een epiduraal (ruggenprik), remifentanil (pompje), lachgas of een pethidine-injectie. Verhalen waarin de geboorteTENS wordt gebruikt vallen niet in deze categorie. De meeste vormen van medische pijnbestrijding hebben een effect op de alertheid waarmee de baby ter wereld komt, zo niet op die van de moeder. Ook kan het zijn dat met medische pijnbestrijding de borstvoeding vertraagd op gang komt, dus denk van tevoren goed na over wat je wel en niet wilt.

niet-medische pijnbestrijding

De geboorteTENS is een vorm van niet-medische pijnbestrijding. Andere dingen die je kunt doen om de pijn te verlichten zijn acupressuur (drukpunten met de vingers of met een haarkam) en acupunctuur (met naalden). Sommige verloskundigen bieden ook steriel waterinjecties. Tot zover deze categorie, maar er valt natuurlijk nog veel meer te doen om de pijn te verlichten: denk aan warm water (een douche of een bad), massage, visualisaties, mantras en geconcentreerde ademhaling. Deze laatste dingen zijn erg effectief tegen de pijn, maar vallen uit praktische overwegingen niet in deze categorie (dan zouden bijna alle verhalen in deze categorie vallen).

ongeplande UC (unassisted childbirth)

Soms gaat de bevalling zo vlot dat de verloskundige ‘te laat’ binnenkomt. Voor sommige vrouwen lijkt dat een ramp, anderen vinden het juist een cadeautje. Hoe het ook zij, dit gebeurt vaker dan je denkt. Het is soms nou eenmaal lastig in te schatten in welk stadium van de bevalling je bent. Vooral als het niet je eerste kindje is, het erg snel gaat en je de weeën over het algemeen goed op kunt vangen.

onverwacht naar het ziekenhuis

Verhalen in deze categorie hadden thuisbevallingen “moeten” zijn. Maar om de een of andere reden ging men toch naar het ziekenhuis om daar de bevalling voltooien. Wat deze verhalen zo uniek maakt is dat er toch goed teruggekeken wordt op de bevalling door de barende vrouw, ook al liep het dus anders dan verwacht. Dat vereist een flexibele houding. Deze verhalen zijn zeker inspirerend, want het komt toch regelmatig voor, en het is fantastisch dat het ook dan mooi kan zijn.

overtijd gaan

Technisch gezien ga je pas overtijd als je de 42 weken bent gepasseerd, maar in de volksmond is overtijd als je nog zwanger bent na de uitgerekende datum. 9 van de 10 vrouwen bij wie de bevalling niet wordt ingeleid, bevalt voor de 42 weken. 1 op de 10 vrouwen behaalt dus de 42 weken. Daarom ervaren veel vrouwen die graag thuis willen bevallen stress en druk vanwege het protocol om ingeleid te worden met 42 weken. Vooral de weken na de uitgerekende datum kunnen heel lang duren. Bij verhalen in deze categorie komt aan bod hoe vrouwen hiermee omgingen.

oxytocine-infuus

Dit zal enkel plaatsvinden bij ziekenhuisbevallingen: het oxytocine-infuus, bijstimulatie. Het wordt voornamelijk gebruikt bij inleidingen om de weeën op gang te krijgen na het kunstmatig breken van de vliezen of bij zogenaamde ‘doorleidingen’ van natuurlijk begonnen bevallingen. Daarbij kan bijstimulatie gewenst zijn als natuurlijke weeën niet krachtig genoeg zijn of wegvallen. Hopelijk zijn er in het geval van doorleiden wel eerst natuurlijke methoden gebruikt om de bevalling weer wat schwung te geven. Denk aan van houding veranderen, cocoonen met de lichten uit, douchen, liefkozen, traplopen of ontladen (door een potje huilen of juist lachen).

pre-eclampsie/HELLP

(Pre-)eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) en HELLP-syndroom zijn niet hetzelfde, ook al zijn de beginverschijnselen overeenkomstig. Beiden kunnen een vrouw heel ziek maken tijdens haar zwangerschap. Voldoende om te kiezen om haar bevalling in te leiden, omdat symptomen pas verdwijnen als de zwangerschap voorbij is.

spoedkeizersnede

Een spoedkeizersnede klinkt in het eerste opzicht als een grote teleurstelling. Vrouwen die een spoedkeizersnede hebben meegemaakt hebben dapper moeten aanvaarden dat het nou eenmaal ging zoals het ging (en de acceptatie daarvan is vaak een levenslang proces). Toch hoeft een spoedkeizersnede niet per se een negatieve geboorte-ervaring te zijn, zoals je in deze categorie kunt lezen.

thuisbevalling

Meestal is het een bewuste keuze om thuis te bevallen, maar soms bevalt een vrouw thuis omdat er simpelweg geen tijd meer is om nog naar het ziekenhuis of geboortecentrum te gaan. In tegenstelling tot wat vaak gedacht en gepreekt wordt, is een ziekenhuisbevalling niet veiliger dan een thuisbevalling. Wel leidt een ziekenhuisbevalling vaak tot meer interventies en kijken vrouwen er over het algemeen minder goed op terug dan op een thuisbevalling. Een thuisbevalling is het overwegen waard, ook bij een eerste kindje.

toch thuis

Dit zijn verhalen die in een geboortecentrum of ziekenhuis hadden “moeten” plaatsvinden, maar waar het kindje toch thuis geboren wordt. Meestal gebeurt dit omdat de bevalling zo vlot en voorspoedig verloopt dat er toch besloten wordt om thuis te blijven, of er is geen tijd meer om weg te gaan.

tweeling/meerling

Deze categorie spreekt voor zich. Een tweelingbevalling levert nu eenmaal 2 keer zoveel schattigheid op, extra boeiend om te lezen dus.

vaginal birth after cesarian (VBAC)

Dit zijn de echte powervrouwen-verhalen. Want als je al een keizersnede hebt gehad is de druk om nog een keizersnede te krijgen nou eenmaal groter, en de keuze om toch voor een vaginale bevalling te gaan nóg bewuster. Zo’n keuze vereist vaak heel wat zelfvertrouwen en moed. Hulde.

vaginale stuitbevalling

Een kindje dat rond de uitgerekende datum nog in stuit ligt komt in 3-5% van de zwangerschappen voor, best vaak dus. Er zijn een aantal verschillende vormen stuitligging. De precieze houding van de beentjes van de baby wordt goed in de gaten gehouden als een vrouw overweegt om haar stuitkindje vaginaal ter wereld te laten komen. Onvolkomen stuit, volkomen stuit en half onvolkomen stuit zijn over het algemeen veilige houdingen voor een vaginale geboorte. Als het kindje in de voetligging ligt, zijn er meer risico’s. Ook hulde voor deze vrouwen, want ze zullen ongetwijfeld familie en vrienden hebben die hen willen overtuigen om voor een keizersnede te gaan.

vroeggeboorte

Soms begint de bevalling (heel wat) vroeger dan gehoopt of moet een kindje om veiligheidsredenen al vroeger ‘gehaald’ worden. Deze verhalen kunnen ingrijpend zijn, maar ook op een vroeggeboorte kan mooi teruggekeken worden. Meestal hebben deze verhalen wel een medisch ‘staartje’, omdat veel van deze kindjes de couveuse in moesten.

waterbevalling

Op deze site zul je veel waterbevallingen (ook wel badbevallingen genoemd) tegenkomen. Waarom? Omdat vrouwen vaak positief terugkijken op hun waterbevallingen. Vrouwen weten beter te ontspannen in het water en ontspanning tijdens de bevalling bevordert de natuurlijke aanmaak van endorfine (een pijnstillend hormoon). Vrouwen in een bevalbad zitten vaak in een mooie roes en weten hun weeën goed op te vangen.

ziekenhuisbevalling

Bij verhalen in deze categorie vindt de geboorte plaats in het ziekenhuis. In sommige gevallen voelt de barende vrouw zich prettiger in het ziekenhuis, in andere gevallen was er sprake van een medische indicatie, of werd een thuisbevalling overgedragen aan de gynaecoloog.